Nós

Obxectivos

  • Promover o desenvolvemento das nenas e dos nenos dende todos os ángulos: afectivo, social, cognitivo, psicomotor.
  • Favorecer o desenvolvemento das potencialidades a través do xogo (obxectivo fundamental desta etapa).
  • Favorecer que o nen@ estableza relacións sociais coas educadoras do centro e o resto dos compañeiras e compañeiros.
  • Fomentar a comunicación co medio e a familia.
  • Potenciar a imaxinación, autonomía, o desenvolvemento da linguaxe, etc.
  • E o máis importante, que as nenas e os nenos e sintan ben e disfruten das actividades que propoñemos.
 

O noso Equipo Educativo

Aquí estamos algúns dos membros do Equipo

Neste centro todo o persoal que traballa ten a titulación requerida por lei, ademáis dicir que en todas as aulas hai unha titora e un auxiliar, é dicir, dúas educadoras, para proporcionar unha mellor atención educativa e asistencial aos nenos e nenas.

UNIDADES DA ESCOLA


A nosa escola conta con 9 unidades:

Dúas de 0-1 anos de idade

Catro de 1-2 anos de idade

Tres de 2-3 anos de idade